ΕΛΛΑΔΑ

Κώδικας Συμπεριφοράς του Ομίλου MENARINI:

η ακεραιότητα και η τήρηση των κανόνων ηθικής αποτελούν τα θεμέλια της δριαστηριότητάς μας

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς του Ομίλου MENARINI αποτυπώνει τις αξίες που εμπνέουν τον Όμιλό μας στο πλαίσιο της λειτουργίας του. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία το ότι λειτουργούμε προς το συμφέρον της MENARINI ή των θυγατρικών της, άμεσα ή έμμεσα, ώστε να υιοθετούμε πρακτικές οι οποίες αντιβαίνουν τις αρχές που περιλαμβάνονται στον Κώδικα Συμπεριφοράς.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η διαρκής αντιμετώπιση της ακεραιότητας και της τήρησης των κανόνων ηθικής ως θεμελίου της δράσης μας, αποτελεί την πηγή της δύναμής μας και το κλειδί για τη διαρκώς αυξανόμενη επιτυχία.

Αυτός ο Κώδικας δεν είναι απλά μια παράθεση λέξεων σε χαρτί, αλλά ένας άμεσος, συνεκτικός οδηγός με στόχο να εμπνεύσει τους διευθυντές, διαχειριστές και υπαλλήλους στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο ως προς τη συμπεριφορά τους, καθώς επίσης και μια δέσμευση απέναντι στους μετόχους μας ως προς συνειδητές συλλογικές δράσεις.

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς του Ομίλου MENARINI εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου, ανεξαρτήτως τοποθεσίας ανά τον κόσμο.

pdf

Οι Αξίες μας

4 αξίες, που έχουν δώσει ζωή στη Menarini και έχουν διαμορφώσει την ιστορία της

μάθετε περισσότερα »