ΕΛΛΑΔΑ

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας

Εγγυήσεις και όρια ευθύνης

Παρακάτω θα βρείτε τους γενικούς όρους για τη χρήση της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρείας ΜΕΝΑRINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ. Αν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε ή να συμβουλεύεστε αυτή την ιστοσελίδα τότε συμφωνείτε ανεπιφύλακτα με τα ακόλουθα:

  1. Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει αποκλειστικά στην ΜΕΝΑRINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ. Κανένα μέρος αυτής της ιστοσελίδας, σήμα ή περιεχόμενο, λογότυπο ή γραφιστικό μπορεί να αντιγραφεί, να προωθηθεί ή να χρησιμοποιηθεί χωρίς τη σαφή άδεια της ΜΕΝΑRINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ. Επιτρέπεται να σώσετε μόνο ένα (1) αντίγραφο σε δίσκο και/ή να το τυπώσετε. Όλες οι αιτήσεις για εξουσιοδότηση χρήσης πληροφοριών, σημάτων, λογοτύπων και εικόνων από αυτή την ιστοσελίδα www.menarinidiagnostics.gr πρέπει να απευθύνονται στην ΜΕΝΑRINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ.
  2. Τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα προορίζονται μόνο για πληροφόρηση. Γι' αυτό η ΜΕΝΑRINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ συνιστά σε όλους τους επισκέπτες αυτής της ιστοσελίδας να συμβουλεύονται τον δικό τους γιατρό για κάθε ιατρικό θέμα (πχ διάγνωση, ιατρικές συμβουλές, θεραπεία κλπ).
  3. Το διαδίκτυο είναι, εξ ορισμού, μια διεθνής κοινωνική υπηρεσία. Η διαγνωστική βιομηχανία όμως ορίζεται από νόμους που περιορίζουν τις πληροφορίες που μπορούν να δωθούν για τα προϊόντα και η ισχύς τους είναι περιφερειακή. Επίσης οι καταστάσεις εγγραφής διαγνωστικών προϊόντων μπορεί να διαφέρουν σε διάφορα μέρη του κόσμου. Με τον ίδιο τρόπο, τα εγκεκριμένα κείμενα συσκευασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις διαφορετικές συνθήκες εξουσιοδότησης που έχουν εγκριθεί για προωθητικούς σκοπούς σε διαφορετικές χώρες.
  4. Μέσα από τους συνδέσμους που παρουσιάζονται σε αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να έχτε πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες που είναι εκτός των ορίων του συμβουλευτικού ελέγχου της ΜΕΝΑRINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ. Για το λόγο αυτό η ΜΕΝΑRINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων τους ή για όποια αλλαγή ή/και ενημέρωση γίνει στο περιεχόμενό τους. Οι σύνδεσμοι παρέχονται στους επισκέπτες αποκλειστικά για την εξυπηρέτησή τους και το ότι βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν μπορεί να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η ΜΕΝΑRINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ συμφωνεί ή υποστηρίζει αυτές τις ιστοσελίες. Συγκεκριμένα πληροφορίες που περιέχονται στις συνδεόμενες ιστοσελίδες μπορεί να μην συμμορφώνονται με την τρέχουσα νομοθεσία και οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτές δεν αντιπροσωπεύουν οπωσδήποτε αυτές της ΜΕΝΑRINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ ή υποστηρίζονται από αυτή.
  5. Τα καταχωρημένα ονόματα των προϊόντων της ΜΕΝΑRINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα είτε συνοδεύονται από το σήμα και τον αριθμο καταχώρησης είτε όχι αποτελούν καταχωρήσεις που ανήκουν στην ΜΕΝΑRINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ ή στον όμιλο Menarini. Η χρήση αυτών των καταχωρημένων σημάτων απαγορεύεται ρητώς.
  6. Ερωτήσεις και λοιπές επικοινωνίες που αφορούν προσωπικά προβλήματα υγείας ή συγκεκριμένα διαγνωστικά προϊόντα που υποβάλονται σε ιατρική συνταγογραφία δεν πρέπει να στέλνονται στην ΜΕΝΑRINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ μέσω αυτής της ιστοσελίδας.
  7. Οι επισκέψεις σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να καταγραφούν για στατιστικούς σκοπούς, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση της ιστοσελίδας.
  8. Η πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές που προστατεύονται από συνθηματικό, σύμφωνα με τον νόμο, επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας (γιατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλεύτριες κλπ) μέσω καταγραφής των στοιχείων τους και την παραχώρηση συνθηματικού.
  9. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ιστοσελίδας είναι επισκέψιμο χωρίς καμία ταυτοποίηση / εγγραφή του χρήστη. Όμως οι επισκέπτες θα συναντήσουν μια ειδική σημείωση και φόρμα συναίνεσης για την επεξεργασία εμπιστευτικών προσωπικών δεδομένων, όταν επισκέπτοναι τα μέρη της ιστοσελίδας που η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο μέσω καταγραφής προσωπικών στοιχείων.

Η ΜΕΝΑRINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει/μορφοποιήσει/αντικαταστήσει/ανανεώσει και/ή διαγράψει ανά πάσα στιγμή κάποιες ή όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Οι Αξίες μας

4 αξίες, που έχουν δώσει ζωή στη Menarini και έχουν διαμορφώσει την ιστορία της

μάθετε περισσότερα »